Bannerportal.sk
Katalóg firiem poskytujúci služby zvýhodnenej registrácie firiem aj prostredníctvom náhradného plnenia. Sme chránené pracovisko. Máte unikátnu možnosť získať spätné odkazy pre zlepšenie pozície vašej web stránky vo vyhĺadávačoch ako google.
Iné
Newsletter
Sponzori
V-3M

Billing PlatformDactyl Group

Najnovšie odkazy
BannerportalNáhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať určité percento zdravotne postihnutých občanov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku chránenej dielni, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím.

Náhradné plnenie tak môže byť nákup produktov alebo výrobkov chráneného pracoviska, alebo využívanie rôznych služieb. Táto povinnosť je každoročná, čo je ideálne pre využitie na priamu podporu vášho podnikania.

Výpočet: odvody a náhradné plnenie

Stanovenie celkovej ceny práce na rok 2016:

Výpočet celkovej ceny práce :

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2014 = 858,00 €.

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok 2014 + preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie

= 858,00 € + 10,00% + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %)+ 14,00 % = 1161,11 €

• 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 929 €;

• 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1045 €.

Výška zákazky (náhradné plnenie) pre rok 2016 je 0,8 násobok celkovej ceny práce, t. j. cca 929,- € bez DPH

Výška odvodu pre rok 2016 je 0,9 násobok celkovej ceny práce t. j. cca 1045,- € bez Dph


Online kalkulátor: odvody a náhradné plnenie

Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok:         
Počet ZŤP zamestnancov v spoločnosti:
  
Počet ZŤP zamestnancov vyžadovaný zo zákona:
0
Výška odvodov pre štát:
0,- €
Výška náhradného plnenia::
0,- €


Chránená dielňa Mária Džurňáková je podľa prideleného štatútu 100% - ným chráneným pracoviskom čo znamená, že stačí zadať zákazku v celkovej vyčíslenej hodnote bez DPH a bude Vám uznané náhradné plnenie v plnej výške.Objednajte si zvýhodnenú registráciu firmy u nás

Môj účet
Top kategórie
Štatistika
  • Aktívne odkazy: 23148
  • Čakajúce odkazy: 24
  • Dnešné odkazy: 1
  • Aktívne články: 157
  • Čakajúce články: 1
  • Dnešné články: 0
  • Spolu kategórií: 22
  • Spolu podkategórií: 242
  • Pagerank: 0